Saturday, December 31, 2011

मी तुला रोज एक चॉकलेट देत जाईन

ही कविता वाचताना तुझ्या मनात मझ्याबद्दल ओढ़ असेल.....
नक्कीच ही कविता चॉकलेट पेक्षा गोड असेल.......
मनातल्या मनात वाह म्हणून दाद देशिल......
सांग न माला..........खरंच का कधीतरी माझी होशील.....

ठाउक आहे मला काय चाललय तुझ्या मनात.......
फक्त एकदाच मन घटट करून.......सांगशील का गं माझ्या कानात.......
वाट पाहिन तुझ्या उत्तराची........खात्री आहे मला तुझा होकार असेल.......
नक्कीच तो दिवस चॉकलेट पेक्षा गोड असेल.......

आज भेटली ती मला......न मागताच चॉकलेट दिला मी तिला.....
हसत हसत म्हणाली का रे असा वागतोस........
मीच तुझ्याकडे मागते रोज.....तू का नाही माझ्याकडे चॉकलेट मागतोस......

नाही कळत मला चॉकलेटची गोडी......तुझ्यावीना कशी व्ह्ल्लवू संसाराची होडी......
जेंव्हा तुझ्या मनात माझ्या होडीत बसण्याची.......ओढ़ असेल......
नक्कीच तो दिवस चॉकलेट पेक्षा गोड असेल.......

रागाऊ नकोस माझ्यावर कधी...........तुझ्या बरोबर फिरायला.......
तू सांगशील तिथे येत जाईंन....मी तुला रोज एक चॉकलेट देत जाईन.......

कधी देशील तुझा होकार मला......याची मी वाट पाहत राहीन.....
तुझ्या तोंडून कधी कडू शब्द येणार नाही म्हणुन मी तुला रोज एक चॉकलेट देत जाईन.......

काय होईल पुढे, केंव्हा कधी कसे....याचीच वाट मी पाहत राहीन.......
मी तुला रोज एक चॉकलेट देत जाईन

यदा-कदाचीत असे घडावे

यदा-कदाचीत असे घडावे,
मलाही वाटते की प्रेमात
पडावे.
कोणावरतरी निस्वार्थी प्रेम करावे,
आणि तीच्यासाठी मीही किँचीतसे
... झूरावे.
महिन्यातून एकदा तीने उगाचच रूसावे,
आणि मी मनवता-मनवता खुदकन हसावे.
राञभर फोनवर तीने मला सतवावे,
दिवसभर मी तीला भेटीसाठी पटवावे.
कुठेतरी एकांतात चोरून भेटावे,
आणि जान्यासाठी घाई म्हणून
मी तीच्यावर रागवावे.
दोन दिवस अबोला पाळुन
एकमेकांना आठवावे,
मग छोटेसे प्रेमपञ तीने मला पाठवावे.
यदा-कदाचीत असे घडावे,
मलाही वाटते की प्रेमात पडावे.

आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....

आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....
असे लांब उंच उंच मन जाते ...
अपेक्षित sixer बसणार तेवढ्यात
umpire नशीब बरोबर out करून नेते ....
दुखाची फिल्डिंग करता करता ..
अन सुखाचा स्कोरे वाढवता वाढवता ..
अश्रूचा प्रतेक थेंब नी आला थांबवता ...
आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....
सचिन सारखे अविरत ..
आयुष्याशी खेळ खेळत राहावे ..
अन मग 99 वर out होऊन प्रतेक वेळी ..
नवीन उमेदी शतकाच्या मागे लागावे ...
कितीही मोठा दुखाचा run स्कोर असू देत ..
धोनी सारखे कुल कुल राहायचं ..
wait n watch म्हणून त्या क्षणमात्र
दुखणं धुवून टाकायचं ...
आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....
जरासुद्धा दगमागायचं नाही
आपल्याच हाताने होणार जीवन सफल म्हणून
कडक भिंत व्हायचं राहुलसारखे
नेहमी सावध सुरक्षित ,नजर चोहीकडे
कधी कोण दगा देऊन जाईल
सांगता येत नाही fixer सारखे ..
आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....
विजयाम्डे क्षणिक सुख अन जल्लोष ..
पराजायाम्ध्ये ढळू द्याच नाही जोश .
कधी कधी मिळतो हि स्वप्नपूर्तीचा wrld cup..
म्हणून तिथच स्वप्ने थांबवायची नाहीत .
सतत ध्येय ,यशच चालू ठेवायचं t-20 cup.,
आयुष्य अगदी क्रिकेट match सारखे ....

kshitijya palikade pahanyachi drushti asel tar kshitij nakki gathata yete

क्षितीजापलीकडॆ पाहण्याची दॄष्टी असेल,
तर क्षितीज नक्की गाठता यॆत.

आपल्या रक्तातच धमक असॆल,
तर जगंही जिंकता यॆते,

आपले क्षितीज हे आपणच ठरवायचं असते,
त्याच्या पलीकडे पाहण्याचं धाडस एकदा तरी करायच असते.

असतॆ आपल्या रक्तात जिद्द व ताकद,
त्या ताकदीला एकदातरी अनुभवायचं असते...

Tuesday, December 20, 2011

काचेची बरणी व २ कप चहा .....

आयुष्यात जेव्हा एकाच वेळी अनेक गोष्टी करावाशा वाटतात आणि दिवसाचे २४ तासही
अपुरे पडतात तेव्हा काचेची बरणी आणि २ कप चहा आठवून पहा.) 
तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक वर्गावर आले. त्यांनी येताना कही वस्तू बरोबर
आणाल्या होत्या. तास सुरू झाला आणि सरांनी कही न बोलता मोठी काचेची बरणी
टेबलावर ठेवली आणि त्यात पिंगपाँगचे बॊल भरु लागले. ते भरून झाल्यावर त्यांनी
मुलांना बरणी पूर्ण भरली का म्हणून विचारले. मुले हो म्हणाली. मग सरांनी दगड
खड्यांचा बॊक्स घेऊन तो बरणीत रिकामा केला आणि हळूच ती बरणी हलवली. बरणीत जिथे
जिथे मोकळी जागा होती तिथे ते दगड खडे जाऊन बसले. त्यांनी पुन्हा मुलांना बरणी
भरली का म्हणुन विचारले. मुलांनी एका आवाजात होकार भरला. सरांनी नंतर एका
पिशवीतून आणलेली वाळू त्या बरणीत ओतली. बरणी भरली. त्यांनी मुलांना बरणी भरली
का म्हणून विचारले. मुलांनी तबडतोब हो म्हटलं. मग सरांनी टेबलाखालून चहा भरलेले
२ कप घेतले आणि तेही बरणीत रिकामे केले. वाळूमध्ये जी कही जागा होती ती चहाने
पुर्ण भरून निघाली. विद्यार्थांमधे एकच हशा पिकला. तो संपताच सर म्हणाले,"आता
ही जी बरणी आहे तिला तुमचे आयुष्य समजा. 
पिंगपाँगचे बॊल ही महत्वाची गोष्ट आहे - देव, कुटुंब, मुलं, आरोग्य, मित्र आणि
आवडीचे छंद - ह्या आशा गोष्टी आहेत की तुमच्याकडचं सरं कही गेलं आणि ह्याच
गोष्टी राहिल्या तरी तुमचं आयुष्य परिपुर्ण असेल. दगड खडे ह्या इतर गोष्टी
म्हणजे तुमची नोकरी, घर, कार. उरलेलं सारं म्हणजे वाळू - म्हणजे अगदी लहान सहान
गोष्टी." "आता तुम्ही बरणीमध्ये प्रथम वाळू भरलीत तर पिंगपाँगचे बॊल किंवा दगड
खडे ह्यासाठी जागा उरणार नाही. तीच गोष्ट आपल्या आयुष्याची. तुम्ही आपला सारा
वेळ आणि सारी शक्ती लहान सहान गोष्टींवर खर्च केलीत तर महत्वाच्या गोष्टींसाठी
तुमच्यापाशी वेळच रहाणार नाही. तेव्हा... आपल्या सुखासाठी म्हत्वचं काय आहे
त्याकडे लक्श द्या." "आपल्या मुलाबाळांबरोबर खेळा. मेडिकल चेकअप करुन घेण्यासठी
वेळ काढा. आपल्या जोडीदाराला घेउन बहेर जेवायला जा. घराची सफाई करायला आणि टाकऊ
वस्तूंची विल्हेवाट लावायला तर नेहमी वेळ मिळत जाईल." "पिंगपाँगचे बॊलची काळजी
आधी घ्या. त्याच गोष्टींना खरं महत्व आहे. प्रथम काय करायचं ते ठरवून ठेवा.
बाकी सगळी वाळू आहे." 
सरांचं बोलून होताच एका विद्यार्थिनीचा हात वर गेला. तिनं विचारलं,"यात चहा
म्हणजे काय?" सर हसले आणि म्हणाले,"बरं झाले तु विचारलेस. तुझ्या प्रश्नाचे
उत्तर असे की आयुष्य कीतीही परिपुर्ण वाटले तरी मित्रांबरोबर १-२ कप चहा
घेण्याइतकी जागा नेहमीच असते" 

Tutari

Tutari

त्या दिवशी मी, प्रेमात पडलो,

त्या दिवशी मी, प्रेमात पडलो, 
 बरंच लागलं, पण रक्त … 
जखम वगैरे काही नाही दिसलं…. 
 तिने हसून माझ्याकडे पाहिलं, 
 आणि मी तिच्या डोळ्यातच हरवून गेलो … 
 तिच्या काळ्या काळ्या केसांत …. 
 मी स्वतः ला गुंतून बसलो …. 
 तेव्हा पासून मला Newton's Law , 
 चुकीचा वाटायला लागला.. 
 force of Gravity चा law लिहिताना, 
 तो थोडासा चुकला …. Apple 
झाडावरून सरळ…. जमिनीवरच पडलं, 
 पण प्रेमात पडल्यापासून…. 
 मला हवेत असल्या सारखं वाटायला लागलं…. 
 रात्रीच्या स्वप्नात… तिला पाहिलंच … 
 पण दिवस भर उघड्या डोळ्यात, 
 तिचंच स्वप्नं दिसत राहिलं … 
 आज-काल मला पावसात भिजावंसं वाटतं … 
 जुहू चौपाटी च्या वाळूवार चालावंसं वाटतं, 
 Bandstand वर तिच्या सोबत बसावंसं वाटतं … 
 Hiranandani Gardens मधेय फिरावंसं वाटतं … 
 त्या दिवसापासून मला …. "कुछ कुछ होता है" वगैरे वाटयाला लागलंय …. 
 त्यात अजून काय तर …. मला "दिल तो पागल है" 
सारखं गाणं पण आवडायला लागलंय ….
 तेव्हापासून माझं मन "Rocky " मधल्या संजय दत्त सारखं … 
 तिच्या शिवाय कुठेपण लागत नाही आणि वेळ पण जात नाही … 
 मी "मोहब्बते" मधल्या जिम्मी शेरगिल सारखा … 
 चालता चालता थांबतो … 
तर बसल्या बसल्या कुठेतरी हरउन जातो … 
 tweeter वर पण आज-काल मी फक्त … 
 "Love Quotes"च tweet करतो…. 
 माझा Facebook वरचा status पण … 
 असाच काहीतरी असतो …. 
 दिवसा गुलाबी ढगांत …. 
 लाल लाल सूर्य मला भासतो …. 
 तर रात्री … रंग बिरंगी .. 
 तारे आणि चंद्रा सोबत …. 
 तिचाच चेहरा मला दिसतो … 
 प्रेमात पडल्यापासून मी …. 
 जरा विचित्रच वागायला लागलोय …. 
 गप्पं गप्पं बसायला लागलोय …. 
 पण    मनातल्या मनात … 
 वादळांना सामोरे जायला लागलोय ….

Wednesday, December 14, 2011

Somnath Jyotirlinga


Somanatha shiva jyotirlingam
Somnath

Somnath
State : Gujarat
 Location : Prabhas Patan, Saurashtra


Saturday, December 10, 2011

दिवस संपतात

तुझी वाट पाहताना दिवस संपतात,

पण वाट पाहणं संपत नाही.

आयुष्यावरी ल तुझी छाप पुसून... टाकणं

मला अजूनही जमत नाही.

का तुझा सहवास दरवळत राहतो आजही ?

का खोलवर झालेल्या जखमा बुझता बुझाता

पुन्हा वाहायला लागतात ?

का ती वेदना नको असतानाही हवीशी वाटत

राहते ?

का तुझी आठवण नको असताना येतच

राहते ??

Friday, December 9, 2011

महाराष्ट्रातील मुलींचे प्रकार...

कृपया कुठल्याही मुलीने ह्याचा चुकीचा अर्थ लावू नये. हा फक्त एक गमतीदार लेख आहे. ह्याचा प्रत्यक्षात व अप्रत्यक्षात कुणाशीही संबंध नाही.

आज आम्ही आपल्याशी "मुली" या अत्यंत गंभीर आणि जिव्हाळ्याच्या विषयावर बोलणार आहोत. या विषयावरचा आमचा अभ्यास हा अत्यंत गाढा आहे. उपरोक्त विषय वाचून तमाम स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या भुवया उंचावल्या असणार. पण आमच्या घरचा पत्ता आम्ही कुठेही नमूद करणार नसल्यामुळे त्यांची थोडी पंचाईत होईल. आय पी ट्रेस केला तर परदेशातून आलेले ट्राफिक सापडेल... त्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत. कुणी आमच्या मताशी सहमत असावे असा आमचा आग्रह नाही. आमचा लेख वाचून कुठल्या मान्यता काढून घेतलेल्या डीम्ड विद्यापीठाला आम्हाला Ph D द्यावीशी वाटली तर त्यांनी ती डिग्री विद्यापीठाच्या दारात लटकावून ठेवावी (आम्ही किंवा आमचे हितचिंतक रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेतील).

तर आम्ही आज इथे महाराष्ट्रातील मुलींची प्रांतानुसार विभागणी करणार आहोत. प्रत्येक प्रांतातील मुलीचा सूक्ष्म अभ्यास केल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत. साहजिक आहे , एखादी मुलगी तिच्या प्रांतानुसार केलेल्या वर्णनाशी असहमत असू शकते. तिने मनातल्या मनात म्हणावे "मी नाही इकडची , मी तर तिकडची"....शेवटी प्रत्येक नियमाला अपवाद असतातच.

चला विषयाकडे वळू... तर पहिला प्रकार आहे "संसारंइतिकर्तव्यं कुमारिका " .... या प्रकारच्या मुली पक्क्या गावाकडच्या. नेटाने संसार करणाऱ्या ... यांनी जीन्स घातली तर यांना पूर्ण जग आपल्याकडेच पाहते आहे असा भास होतो. तुमचं सहजच त्यांच्याकडे लक्ष जरी गेले तरी मैत्रिणीच्या कानात पुटपुटतील "बघतोय बघ कसा, लोचट मेला ...." या मुलींना जेवढा भाव द्याल तेवढा त्या भाव खातील. म्हणून यांना कायम दुर्लक्षित भासवावे. त्यामुळे तुमचा भाव वधारतो. या प्रकारच्या मुली सातारा , सांगली , कोल्हापूर या प्रांतात सापडतात. या गृहकर्तव्यदक्ष असतात. अशा मुलींशी लग्न केल्याने संसार नीटनेटका होण्याचा जास्त संभव आहे. फक्त तुमच्या स्वत:च्या घरात तुम्ही TV वर जे पाहाल ते प्रत्यक्षात होताना दिसेल.... लग्नाआधी TV चा रिमोट शेवटचा हाताळून घ्या कारण नंतर ते तुमच्यासाठी मृगजळ असेल. समोर रिमोट दिसेल पण त्याच्यापर्यंत कधीही पोहोचता येणार नाही. ;D

दुसरा प्रकार आहे "आंग्लमातृभाषासंभ्रम कुमारिका " ... इंग्रजाळलेला मराठी बोलणाऱ्या मुली प्रामुख्याने या गटात मोडतात. ह्यांची आई ममा असते आणि बाबा dad ... आम्ही अशा मुलींसाठी एक संज्ञा सुचविलेली आहे "MBCM" म्हणजे Mumbai born confused maharashtriyan ... आता तुमच्या लक्षात आलेच असेल कि आपण मुंबई आणि उपनगरातील मुलींविषयी बोलत आहोत. ह्यांना पटवण्यासाठी तुम्ही "cool" असणे फार निकडीचे आहे. तुम्हाला सिगारेट, दारू यांची सवय लावावी लागेल नाहीतर तुमच्या पैश्याने ह्या दारूच्या आख्या बाटल्या रिचवतील. ह्यांना मुलांचे लक्ष खेचून घेण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत ... ह्यांचे कपडे हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. यांचा स्कर्ट ६ वर्षाच्या मुलीला फिट्ट बसतो. म्हणूनच या प्रकारच्या मुलींची लग्ने अमराठी मुलांशीच जास्त होतात. चुकून तुम्ही यांच्याशी लग्न कराल तर मंगलाष्ट्कातील सावधान अवधूत गुप्ते च्या म्युझिक सोबत आयुष्यभर मागे लागेल आणि वणवा कुठे पेटलाय ते सुद्धा समजणार नाही. :)तिसरा प्रकार "कुत्स्वादिनाप्मानम कुमारिका" ... ह्यांना विशेष धन्यवाद !!! महाराष्ट्रातील मुलींच्या बुध्यान्काची सरासरी थोडीफार जास्त आहे ती यांच्यामुळेच !!! इतर ठिकाणी प्रेयसीकडून कोड कौतुक करून घेण्याची पद्धत असते. इथे प्रत्यक्ष या रणचंडीवर स्तुतिसुमने उधळल्याशिवाय ती प्रसन्न होणे अशक्य .... तिच्या लेखी तुम्ही जगातील ३ नंबरचे सदगृहस्थ असता ...(तिच्या पिताश्री आणि भ्राताश्री नंतर)...प्रथम बोलण्यात पुढाकार घ्याल तर तुमचा किमान शब्दात कमाल अपमान होणार यात शंका नाही. अशा वेळेस तिचा भाऊ किती महान आहे यावर कमीतकमी २० मिनिटे बोलण्याची पूर्वतयारी करून जा. ओळख होईल .... हो... नुसती ओळख ... ह्या मुलींचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्यांच्या घरापासून सुरवात करावी. नियमित मुलीच्या घरी जावे. तिच्या बाबांबरोबर "अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती" यासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा करावी. कदाचित एखाद्या दिवशी पोहे मिळतील ... हाच तो दिवस .... दुसऱ्या दिवशी सरळ लग्नाची मागणी घालावी. अशा मुलींशी लग्न केल्याने तुमची आर्थिक भरभराट होते ... उत्तरोत्तर प्रगती होते कारण तुमच्या चुका यांच्या इतक्या दुसऱ्या कोणालाही दिसत नाहीत ... अगदी तुमच्या बॉस ला सुद्धा ....
सांगायची गरज आहे ह्या पुण्याच्या मुली .... वरील उपाय आमच्या एका कोकणस्थ मित्राने घाऱ्या डोळ्याची सदाशिव पेठेकरीण पटवण्यासाठी वापरलेला आहे ... १०० % रिझल्ट !!!


चौथा प्रकार "मातृपितृवाक्यप्रमानं कुमारिका " ... महाराष्ट्रातील मुलींची बौद्धिक सरासरी घसरलेली आहे ती यांच्यामुळे...!!! या मुलींना विचाराल "तुझे माझ्यावर प्रेम आहे का ??" तर उत्तर येईल "आईला विचारून सांगते... " यांच्याशी लग्न करणे सर्वात सोपे ... सरळ सरळ आपल्या पिताश्रींना तिच्या घरी न्यावे ... कमीतकमी २५ लाख हुंडा मागावा ... हुंडाही मिळेल आणि मुलगी ही .... घरात तुमचे वाक्य प्रमाण असेल ... मोलकरीण बनवा नाहीतर मालकीण ...मर्जी तुमची !!! या मुली मराठवाड्यात अधिक सापडतात.

महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे विदर्भाला सापत्न वागणूक देण्याची आमची इच्छा नव्हती. पण विदर्भकन्यांनी "आमच्यावर स्वतंत्र लेख हवा" असा आमच्याकडे हट्ट धरला आहे. शासनाला वेगळा विदर्भ देणं जमेल न जमेल .... आम्ही वेगळा लेख लिहिण्याचा आश्वासन जरूर देतो.

चंदेरी विनोद

बाई : सांगा पाहू ताजमहाल हि जगातील आश्चर्यकारक , वास्तू का आहे ? : : : ... : : : : : : : : 
बंड्या : कारण शाहजहान ने कुठलही लोन न घेता तो बांधला होता म्हणून
*************************************************************************************************************************************

सोनिया अमेरिकेत आपल्या मित्राच्या घरी जाते.... सोनिया - तुझं घर तर फार चांगलं आहे.... मित्र -तो समोरचा पूल पाहताय??? सोनिया- हो... मित्र- त्यात १०% कमीशन मी खाल्लय.... . . . . मित्र भारतात सोनियाचा घरी येतो.... मित्र-तुझं घर तर माझ्या घरापेक्षाही चांगलं आहे..... सोनिया- तो समोरचा पूल दिसतोय??? मित्र- कुठे तिथे तर काहीच नाहिये.... सोनिया- तेच तर दाखवत आहे......! !! *************************************************************************************************************************************
एकदा शरद पवार,राजा आणि कलमाड़ी हेलिकॉप्टर मधून प्रवास करत होते पवार १००रु.ची नोट खाली टाकतात.आणि म्हणतात.. "मी एका गरीब भारतीयाला सुखी केले" मग राजा ५०रु च्या दोन नोट टाकतात आणि म्हणतात.. "मी दोने गरीब भारतीयाना सुखी केले" मग कलमाड़ी १रु च्या १००नाणी टाकतो आणि म्हणतात.. "मी १००गरीब भारतीयाना सुखी केले" हे ऐकून पायलट म्हणतो "मी तुम्हा तिघाना टाकुन देईन आणि १२५कोटि भारतीयाना निरंतर सुखी करेन"*************************************************************************************************************************************
लोक सभा चे कामकाज
11:00 am : entry
11:05 am : " बैठ जायीये "
11:06 am : " शोर मत माचायीये "
11:07 am : " शांत रहिये "
11:09 am : " प्लीज शांत रहिये "
11:10 am : " सब घर जयीये , House is adjourned for day"
जय हो�! भारतीय लोकशाही ची!! 
*************************************************************************************************************************************
एका पार्टीत एक सुंदर मुलगी एका गृहस्थाकडे येते,
मुलगी: तुम्ही नाचणार का?
ग्र्रुहास्थ (एकदम खुशीत): "हो"!!
मुलगी: बरं, तुमची खुर्ची देता का मला?! 
*************************************************************************************************************************************
नवरा : जेवण तयार आहे?
बायको : थोडा वेळ लागेल!
नवरा : मग मी बाहेर जाऊन जेवतो.
बायको : पाच मिनिटं थांब.
नवरा : पाच मिनिटांत होईल ?
बायको : नाही. पटकन तयार होऊन येते ! 
*************************************************************************************************************************************
चिंगी : मंग्या, कालपासून बघत आहे कि तू रक्त या विषयावर खूप पुस्तक वाचत आहेस . काही विशेष कारण ? . . .
मंग्या : चिंगे, डॉक्टर ने मला उद्या ब्लड टेस्ट आहे म्हणून मला सांगितले आहे, आणि मला त्या टेस्ट मध्ये चांगले गुण मिळवून पास व्हायचे आहे.... 
*************************************************************************************************************************************

माझी बालपणीची शौर्यकथा : .
 मी एका सिंहाच्या कानाखाली लावली ......... .
एका वाघाच्या पेकाटात लाथ घातली ......... . .
एका चित्त्याचा तंगडा मोडला ..... . .
एका हत्तीला फेकून दिला . .
.
.
.
.
.
.
मग मात्र मला त्या खेळण्याच्या दुकानाच्या मालकाने दुकानाबाहेर काढला........
*************************************************************************************************************************************

important marathi links


Important Links.......& e-mail id            Important Links.......& e-mail
id

अडचणीच्या काळात उपयोगात येणारे ...
                                                                           
*  महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सुविधा<http://www.maha-arogya.gov.in/>         
  *  जे.जे. हॉस्पिटल, मुंबई<http://www.grantmedicalcollege-jjhospital.org/>   
  *  ससून रुग्णालय, पुणे<http://www.bjmcandsassoonhospitalpune.org/index.htm
  *  राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था<http://www.nacoonline.org/NACO>             
  *  आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी <http://healthy-india.org/index.asp>       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  *  केईएम हॉस्पिटल-मुंबई<                                                   
http://maharashtratimes.indiatimes.com/helpline/www.kem.edu>             
  *  शासकीय रुग्णालय, नागपूर<http://www.gmcnagpur.org.in/>                   
  *  टाटा स्मृती कँसर हॉस्पिटल,मुंबई<http://www.tatamemorialcentre.com/>       
  *  वैद्यकीय शिक्षण<http://www.dmer.org/vol.htm>                           
  *  राम मनोहर लोहिया शासकीय रुग्णालय, दिल्ली<                               
http://rmlh.nic.in/index.asp?langid=1>                                   
                                                                           
                                                                           
                                                                           
टॅक्स                                                                       
                                                                           
·  इन्कमटॅक्स रिटर्न ऑनलाइन कसे भरावे<                                         
http://india.gov.in/outerwin.php?id=http://incometaxindiaefiling.gov.in/po
rtal/index.jsp>                                                           
·  संपत्ती कर कुठे भरावा<http://india.gov.in/citizen/wealthtax.php>           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
•  एक्साइज आणि सर्विस टॅक्स रिटर्न<                                           
http://india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?id=98&cs=c>           
•  नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क कुठे भरावे<http://igrmaharashtra.gov.in/>             
                                                                           
                                                                           
                                                                           
उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्याविषयी                                               
                                                                           
                                                                           
  *  नवीन उद्योग कसा सुरु करावा <                                           
http://business.gov.in/starting_business/index.php>                       
  *  व्यवसाय व्यवस्थापन कसे करावे <                                           
http://business.gov.in/manage_business/index.php>                         
  *  व्यवसाय बंद कसा करावा <                                               
http://business.gov.in/closing_business/index.php>                       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  *  व्यवसायासाठी निधी कसा उभारावा <                                       
http://business.gov.in/business_financing/index.php>                     
  *  मुंबई शेअर बाजार<http://marathi.bseindia.com/>                         
  *  परराष्ट्रात व्यवसाय कसा सुरु करावा <                                     
http://business.gov.in/doing_business/index.php>                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
कुठे आणि कसा अर्ज करावा                                                     
                                                                           
·  मतदार यादीत नाव कसे दाखल करावे <                                         
http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10>                         
·  म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज कसा करावा<http://mhada.maharashtra.gov.in/>       
·  रोजगार मिळविण्यासाठी नोंदणी<                                             
http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12>                         
·  RTI अंतर्गत माहिती कशी मिळवावी <http://rti.gov.in/>                     
·  कॉपीराइट साठी अर्ज <http://copyright.gov.in/>                           
·  शस्त्र परवाना कुठून मिळवावा <http://mahapolice.gov.in/mahapolice/>         
·  पेटंटसाठी कुठे अर्ज करावा <https://www.ipindiaonline.gov.in/on_line/>       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
•  रेशन कार्डसाठी अर्ज <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7>     
•  PAN कार्ड कसे मिळवावे <                                                   
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15>           
•  नोकरी कशी शोधावी<http://www.employmentnews.gov.in/>                   
•  पासपोर्टसाठी अर्ज कुठे करावा <http://passport.nic.in/>                     
•  वाहन नोंदणी कशी करावी <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13
•  डिजिटल सही कशी मिळवावी <                                               
http://www.mca.gov.in/MCA21/dca/dsc/certifying-new.html>                 
                                                                           
                                                                           
                                                                           
तक्रारः कुठे आणि कशी दाखल करावी                                             
                                                                           
                                                                           
  *  सरकारविरोधात तक्रार कुठे करावी<http://pgportal.gov.in/>                 
  *  केंद्रीय दक्षता आयोगात तक्रार कशी करावी <                                 
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14>           
  *  राष्ट्रपतींकडे तक्रार कशी करावी <http://helpline.rb.nic.in/>             
  *  कामगार आयुक्तांकडे तक्रार कशी करावी <                                     
http://india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?id=335>               
  *  .IN डोमेन कसे नोंदवावे <                                                 
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18>           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  *  CBI कडे तक्रार कशी करावी <                                             
http://www.cbi.gov.in/contactus/contactfrm.php?to=sp1acmum%40cbi.gov.in&Su
bject=Complaint-Information>                                             
  *  मोबाइल/लॅंडलाइन फोनविषयी तक्रार कुठे करावी <                             
http://www.trai.gov.in/serviceproviderslist.asp>                         
  *  मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत तक्रार<http://nhrc.nic.in/>                     
  *  महिला आयोगात कुठे तक्रार द्यावी <http://ncw.nic.in/frmComplaintUnit.aspx>
                                                                           
                                                                           
                                                                           
शोध घ्या/पत्ता मिळवा                                                       
                                                                           
·  रेल्वे तिकीटची PNR स्थिती <http://www.indianrail.gov.in/pnr_stat.html>     
·  पासपोर्ट अर्जाची स्थिती <                                                 
http://bharat.gov.in/outerwin.php?id=https://passport.gov.in>             
·  महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे<http://www.maharashtratourism.gov.in/>           
·  संसदेचे अधिनियम <                                                         
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13>           
·  महाराष्ट्रातील ऑनलाइन जिल्हे<                                             
http://www.maharashtra.gov.in/english/Districts%20List.php>               
·  कृषी हवामान<http://india.gov.in/citizen/agriculture/weather.php         
>                                                                         
·  बाळासाठी पोषक आहार<http://www.foodsafetyindia.nic.in/childnut.htm>     
·  भारत सरकारच्या टेंडर्सविषयी <http://business.gov.in/tenders.php>           
·  इंडियन एअरलाइन्स विमानांचे वेळापत्रक <                                       
http://bharat.gov.in/outerwin.php?id=http://indian-airlines.nic.in/scripts
/flightstatus.aspx>                                                       
·  प्रौढांसाठी पोषक आहार<http://www.foodsafetyindia.nic.in/adultnut.htm>   
·  आयुर्वेद/योग/निसर्गोपचाराविषयी माहिती<http://indianmedicine.nic.in/>       
·  न्यायालयात दाखल प्रकरणांची सद्दस्थिती <                                     
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21>           
·  शरीरातील मेद <                                                         
http://bharat.gov.in/outerwin.php?id=http://health.delhigovt.nic.in/dynami
c/bodymassindex.html>                                                     
·  चोरी गेलेल्या गाड्यांची स्थिती <                                             
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1>             
·  ISD Codes कसे शोधाल <http://www.bsnl.co.in/isdsearch.php>               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
•  PIN Code कसे शोधाल <                                                   
http://bharat.gov.in/outerwin.php?id=http://www.indiapost.gov.in/Netscape/
Pincode.html>                                                             
•  कृषी मंडईतले भाव <                                                       
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6>             
•  स्पीडपोस्टची स्थिती <                                                     
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10>           
•  कोर्टाचे आदेश <                                                           
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24>           
•  परिक्षांचे निकाल<                                                         
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16>           
•  जमिनीचे रेकॉर्ड <http://india.gov.in/landrecords/index.php>               
•  शेतक-यांसाठीच्या योजना<                                                   
http://india.gov.in/citizen/agriculture/agri_cont_schemes.php>           
•  NGO साठी सरकारी योजना <http://ngo.india.gov.in/?>                     
•  लोकसभा/राज्यसभा सदस्यांची माहिती <http://parliamentofindia.nic.in/>       
•  गृहिणींसाठी किचन टीप्स<                                                   
http://www.foodsafetyindia.nic.in/consumeradvice.htm>                     
•  न्यायालयांची कॉजलिस्ट <                                                   
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7>             
•  महिलांची प्रजनक्षमता <                                                   
http://bharat.gov.in/outerwin.php?id=http://health.delhigovt.nic.in/dynami
c/fertilitycalculator.html>                                               
•  केंद्र शासनाच्या कर्मचा-यांसाठी आरोग्य सुविधा<                                 
http://mohfw.nic.in/cghsnew/index.asp>                                   
•  विक्रीकर कुठे भरावा <http://www.mahavat.gov.in/mahavat/index.jsp>         
•  STD Codes कसे शोधाल <http://www.bsnl.co.in/stdsearch.php>               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
ऑनलाइन खरेदी/भरणा                                                         
                                                                           
                                                                           
  *  रेल्वे तिकीट <                                                         
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5>             
  *  एस.टी. तिकीट<http://www.msrtc.gov.in/>                               
  *  MTNL बिल <http://mumbai.mtnl.net.in/>                               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  *  मुंबई लोकलचा मासिक पास<http://www.irctc.co.in/MSST.htm>               
  *  विमान तिकीट <                                                       
http://india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4>             
  *  मुंबईत ट्रॅफिक चलान <                                                   
http://www.trafficpolicemumbai.org/marathi/indexmarathi.htm>             
                                                                           
                                                                           
                                                                           
प्रमाणपत्र कुठून मिळवावे                                                       
                                                                           
·  जन्म प्रमाणपत्र <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1>         
·  ड्राइव्हिंग लायसन्स <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6>       
·  जात प्रमाणपत्र <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4>         
·  डोमिसाइल प्रमाणपत्र <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5>     
                                                                           
                                                                           
                                                                           
•  मृत्यू प्रमाणपत्र <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2>         
•  अपंगांसाठी ओळखपत्र <                                                     
http://india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?id=1170>               
•  विवाह प्रमाणपत्र <http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3>       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
पोलिस वेबसाइट                                                             
                                                                           
                                                                           
  *  महाराष्ट्र पोलिस <http://mahapolice.gov.in/>                           
  *  मुंबई ट्रॅफिक पोलिस <                                                   
http://www.trafficpolicemumbai.org/marathi/indexmarathi.htm>             
  *  ठाणे शहर पोलिस<http://thanepolice.org/>                               
  *  नागपूर शहर पोलिस <http://nagpurpolice.org/>                           
  *  अॅन्टी करप्शन विभाग <                                                   
http://www.maharashtra.gov.in/english/homedept/acbShow.php>               
  *  ग्राहक तक्रार मंच<http://ncdrc.nic.in/>                                 
  *  गुजरात पोलिस<http://www.police.gujarat.gov.in/dgp/default.aspx>       
  *  मध्यप्रदेश पोलिस <http://www.mppolice.gov.in/>                         
  *  CBI (नवी दिल्ली) <http://www.cbi.gov.in/default.php>                 
  *  दिल्ली ट्रॅफिक पोलिस <http://www.delhitrafficpolice.nic.in/>           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
  *  मुंबई पोलिस <http://www.mumbaipolice.org/>                             
  *  पुणे शहर पोलिस <http://www.punepolice.gov.in/>                         
  *  नाशिक शहर पोलिस<http://nashikpolice.com/new/>                       
  *  Cyber Crime विभाग <http://www.cybercellmumbai.com/>                 
  *  CID, महाराष्ट्र <http://mahacid.com/>                                 
  *  कर्नाटक पोलिस <http://www.ksp.gov.in/>                               
  *  गोवा पोलिस <http://goagovt.nic.in/police/>                           
  *  आंध्र प्रदेश पोलिस <                                                     
http://apstatepolice.org/APPW/jsp/homePage.do%3bjsessionid%3d6BC754A072E63
1D812EA545860AADA44?method=getHomePageElements                           
>                                                                         
  *  दिल्ली पोलिस <http://www.delhipolice.nic.in/>                         
                                                                                                                       

झक्कास मराठी विनोद

बाई : सांगा पाहू ताजमहाल हि जगातील आश्चर्यकारक , वास्तू का आहे ? : : : ... : : : : : : : :
बंड्या : कारण शाहजहान ने कुठलही लोन न घेता तो बांधला होता म्हणून


सोनिया अमेरिकेत आपल्या मित्राच्या घरी जाते.... सोनिया - तुझं घर तर फार चांगलं आहे.... मित्र -तो समोरचा पूल पाहताय??? सोनिया- हो... मित्र- त्यात १०% कमीशन मी खाल्लय.... . . . . मित्र भारतात सोनियाचा घरी येतो.... मित्र-तुझं घर तर माझ्या घरापेक्षाही चांगलं आहे..... सोनिया- तो समोरचा पूल दिसतोय??? मित्र- कुठे तिथे तर काहीच नाहिये.... सोनिया- तेच तर दाखवत आहे......! !!

एकदा शरद पवार,राजा आणि कलमाड़ी हेलिकॉप्टर मधून प्रवास करत होते पवार १००रु.ची नोट खाली टाकतात.आणि म्हणतात.. "मी एका गरीब भारतीयाला सुखी केले" मग राजा ५०रु च्या दोन नोट टाकतात आणि म्हणतात.. "मी दोने गरीब भारतीयाना सुखी केले" मग कलमाड़ी १रु च्या १००नाणी टाकतो आणि म्हणतात.. "मी १००गरीब भारतीयाना सुखी केले" हे ऐकून पायलट म्हणतो "मी तुम्हा तिघाना टाकुन देईन आणि १२५कोटि भारतीयाना निरंतर सुखी करेन"

लोक सभा चे कामकाज
11:00 am : entry
11:05 am : " बैठ जायीये "
11:06 am : " शोर मत माचायीये "
11:07 am : " शांत रहिये "
11:09 am : " प्लीज शांत रहिये "
11:10 am : " सब घर जयीये , House is adjourned for day"
जय हो�! भारतीय लोकशाही ची!!


एका पार्टीत एक सुंदर मुलगी एका गृहस्थाकडे येते,
मुलगी: तुम्ही नाचणार का?
ग्र्रुहास्थ (एकदम खुशीत): "हो"!!
मुलगी: बरं, तुमची खुर्ची देता का मला?!

नवरा : जेवण तयार आहे?
बायको : थोडा वेळ लागेल!
नवरा : मग मी बाहेर जाऊन जेवतो.
बायको : पाच मिनिटं थांब.
नवरा : पाच मिनिटांत होईल ?
बायको : नाही. पटकन तयार होऊन येते !


चिंगी : मंग्या, कालपासून बघत आहे कि तू रक्त या विषयावर खूप पुस्तक वाचत आहेस . काही विशेष कारण ? . . .
मंग्या : चिंगे, डॉक्टर ने मला उद्या ब्लड टेस्ट आहे म्हणून मला सांगितले आहे, आणि मला त्या टेस्ट मध्ये चांगले गुण मिळवून पास व्हायचे आहे....


माझी बालपणीची शौर्यकथा : .
 मी एका सिंहाच्या कानाखाली लावली ......... .
एका वाघाच्या पेकाटात लाथ घातली ......... . .
एका चित्त्याचा तंगडा मोडला ..... . .
एका हत्तीला फेकून दिला . .
.
.
.
.
.
.
मग मात्र मला त्या खेळण्याच्या दुकानाच्या मालकाने दुकानाबाहेर काढला........

why this kolaveri kolaveri kolaveri di tamil song

why this kolaveri kolaveri kolaveri di tamil song


yo boys i am singing song
soup song
flop song
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
rhythm correct
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
maintain please
why this kolaveri..di

distance la moon-u moon-u 
moon-u color-u white-u
white background night-u nigth-u
night-u color-u black-u

why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di

white skin-u girl-u girl-u
girl-u heart-u black-u
eyes-u eyes-u meet-u meet-u
my future dark

why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di

maama notes eduthuko
apdiye kaila snacks eduthuko
pa pa paan pa pa paan pa pa paa pa pa paan
sariya vaasi
super maama ready
ready 1 2 3 4

whaa wat a change over maama

ok maama now tune change-u

kaila glass
only english.. 

hand la glass
glass la scotch
eyes-u full-aa tear-u
empty life-u
girl-u come-u
life reverse gear-u
lovvu lovvu 
oh my lovvu
you showed me bouv-u
cow-u cow-u holi cow-u
i want u hear now-u
god i m dying now-u
she is happy how-u

this song for soup boys-u
we dont have choice-u

why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di

flop song