Thursday, March 31, 2011

suryachi soneri kirane

सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे,
सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस..
सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा!
गुडीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.

नक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र,
त्याच्यावर चांदीचा लोटा,
उभारुनी मराठी मनाची गुढी,
साजरा करूया हा गुढीपाडवा!
नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

वसंत ऋतूच्या आगमनी,
कोकिळा गाई मंजुळ गाणी,
नवं वर्षाच्या आज शुभ दिनी,
सुख समृद्धी नांदो जीवनी,
नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रंग -गंधाच्या उत्सवात,
सामील होऊ या सारेजण,
गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन,
साजरा करूया नववर्षाचा सण,

सोनपिवळ्या किरणांनी,
आले नवीन वर्ष,
मनोमनी दाटे,
नवं वर्षाचा हर्ष.
हिंदू नवं वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

 "गुडी उभारू आनंदाची,
समृद्धीची, आरोग्याची,
समाधानाची आणि उत्तुंग यशाची.
नवं वर्षाच्या शुभेच्छा !

चैत्राची सोनेरी पहाट..
नव्या स्वप्नाची नवी लाट,
नवा आरंभ, नवा विश्वास
नव्या वर्षाची हीच तर खरी सुरवात,
गुडी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा

श्रीखंड पुरी,
रेशमी गुढी,
लिंबाचे पान,
नवं वर्ष जावो छान.

स्वागत नवं वर्षाचे,
अशा आकांक्षाचे,
सुख समृद्धीचे,
पडता द्वारी पाउल गुढीचे,

शांत निवांत शिशिर सरला.
सळसळता हिरवा वसंत आला.
कोकिळेच्या सुरवाती सोबत,
चैत्र "पाडवा" दारी आला.
"नूतन वर्षाभिनंदन " 

फक्त तूच.........

तू


या सृष्टीच्या प्रत्येक कणा कणात,
वेळेच्या प्रत्येक क्षणा क्षणात,
आणि माझ्या आठवणींच्या,
प्रत्येक पानात फक्त तूच आहेस.....

निसर्गाच्या प्रत्येक रंगत,
मोगरा, चमेली आणि गुलाब,
यांच्या प्रत्येक सुगंधात,
फक्त तुझाच गंध आहे.....

थंडीने शहारून गेलेल्या,
त्या आसुसलेल्या पावसाळी ढगात,
पहिल्या पावसाच्या पहिल्या थेंबात,
निसर्गाच्या प्रत्येक ऋणानु बंधात,
फक्त तू आणि तूच आहेस.....

Sunday, March 27, 2011

एक अबोल प्रेम फुललेच नाही !!

एक अबोल प्रेम फुललेच नाही

दोघांच्याही मनात होतं,
दोघांनाही ते ठाऊक होतं
कुनी कधी काही बोललेच नाही…..
एक अबोल प्रेम फुललेच नाही !!जाण्या-येण्याच्या वेळाही एक,
ठरुनच गेल्या होत्या बहुतेक
वाटा दोहोंच्या जुळल्याच नाही
एक अबोल प्रेम फुललेच नाही !!नजर भिरभिरते,एकमेंका शोधते;
दृष्टा-दृष्ट झाल्यास मनी सुखावते
नजरेपलिकडे काही घडलेच नाही
एक अबोल प्रेम फुललेच नाही !!नसेना का घडले मिलन परि…
आजन्म फुलतिल प्रेमांकुर ऊरी
नियतीचे कोडे कळ्लेच नाही
एक अबोल प्रेम फुललेच नाही !!राहिले जरी हे प्रेम अव्यक्त
मनी न उरली बोच हि फक्त
जगणे…..वाटणार ओझे नाही
ज़रि……. हे अबोल प्रेम फुललेच नाही !!

Thursday, March 24, 2011

असा कोणी माझ्यापण आयुष्यात यावा ......

असा कोणी माझ्यापण आयुष्यात यावा ......
तो येणार तेव्हा
मन खूप बेचैन व्हावं ..
भेटायची ओढ खूप
पण मनात खूप चलबिचल व्हावं...


घाबरून का होईना पण
स्वतःला सजवण्याचा प्रयत्न मी करावा ..
वेळ विचार करण्यातच गेला तरी
मी प्रेमाच्या शृंगाराने न्हाव ..


समोर त्याच्या जाव
तेव्हा आणखीच घाबराव ..
त्याने बघून मग
मला हळूच मिठीत घ्यावं ..


नसले मी सुंदर जरी
त्याने मला वर्णाव ..
हातात माझा हात धरून
मग ते मला ऐकवाव ..असा कोणी माझ्यापण
आयुष्यात यावा ..
ओठावरच्या या शब्दांना
त्याने पण कधी ऐकाव ..

Saturday, March 19, 2011

रंग पंचमीचे हास्यरंग

झंप्या : ए पंप्या, एवढा घाबराघुबरा का झालायस बुवा तू?
पंप्या : अरे, थोडं कन्फ्युजन झालं यार.
झंप्या : म्हणजे?
पंप्या : अरे मी रस्त्यावरून चाललो असताना मला समोर काहीतरी दिसलं. मला वाटलं की साप आहे. पण नेमकी ती काठी होती.
झंप्या : हात्तिच्या...एवढंच ना.
पंप्या : हो रे...पण मग त्या सापाला मारण्यासाठी म्हणून मी जी काठी उचलली ना, तो खरा साप निघाला.


कावळा : चिऊताई, चिऊताई, दार उघड!
चिमणी : थांब माझ्या बाळाला पावडर लावते...
कावळा : माझ्या सोबत माझी मुलगी पण आहे..
बाळ : आई, पावडर मी लावतो, तू पहिले दार उघड!!!कांदयाने कोबीशी प्रेम विवाह केला.
दुसरया दिवशी कांदयाला मित्र विचारायला लागले,

...काय मित्रा, लग्नाची पहिली रात्र कशी होती?

कांदा : अरे कसली डोंबल्याची रात्र, एकमेकांचे कपडे उतरवेपर्यंत सकाळ झाली.प्रियकर - प्रिये, सांग ना मी तुझ्यासाठी काय करू?
प्रेयसी - काय करशील?
प्रियकर - तू सांगशील ते करीन!
प्रेयसी - मग आधी नोकरी कर.
प्रियकर - का?
प्रेयसी - म्हणजे एकदाचं लग्न तरी करता येईल!एकदा संता बंताला स्वत:च्या घरी बोलावतो,
जेव्हा संता बंताच्या घरी जातो तेव्हा , बंताच्या घराला टाळे लावलेले असते आणि
तिथे लिहुन ठेवलेले असते " तुझा पोपट झालाय , चल फूट इथून "
संता खाली पड्लेला खडु उचलतो आणि लिहितो
"मी आलोच नव्हतो "रामू - ए राजू, तुला मी एका सेकंदात अख्खे गाणे म्हणून दाखवू?
राजू - शक्यच नाही, चल म्हणून दाखव पाहू.
रामू - गा S S णे!
राजू - अरे वा! चल, मीसुद्धा तुला फटाका न फोडता अगदी तुझ्या दोन्ही कानांजवळ फटाक्याचा मोठा आवाज काढून दाखवतो.
रामू - दाखव की…त्याचे बोलणे पूर्ण होण्याआधीच राजू त्याच्या कानांखाली पेटवतो
फाट…. फाट…

…..........................................................


पुण्यातल्या पोरीला बर्थ डे गिफ्ट काय द्याल ????.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
१ डझन स्कार्फ :) :)

…..........................................................


मंग्या : मी तुझ्यावर जीवापाड प्रेम केले, तुला कधी स्पर्श देखील नाही केला
तरीही जर तू दुस-या मुलाशी लग्न केले तर मी काय समजायचे ?.
.
.
.
चिंगी : दैवाने दिले आणि कर्माने नेले..'मित्राकडे गेलो होतो गं!' उशीरा घरी आलेला गंपू बायकोला कारण सांगतो.
खरं-खोटं तपासण्यासाठी बायको त्याच्या १० मित्रांना फोन करते.
पाच जण सांगतात, 'हो, आलेला ना इथे!'
तिघे सांगतात, 'हा काय, आत्ताच गेला..'
उरलेले दोघे म्हणतात, 'अहो वहिनी, हा काय इथेच आहे! देऊ का त्याच्याकडे फोन?कामवाली गंगू रागारागात मालकिणीला म्हणाली,

मॅडम तुमची हि साडी परत ह्या,

मॅडम : अरे पण का?
...
गंगू : मग काय, हि साडी नेसली कि साहेबाना वाटत तुम्हीच आहात, ते लक्ष पण
देत नाहीत आणि माळ्याला पण वाटत तुम्हीच आहात, तर तो येता जाता चावटपणा
करतो...दादा कोंडकेंनी आपल्या पणजीच्या स्मरणार्थ बैंक सुरु केली तीचे नाव ठेवले:
:
:
:
:
:
"आयच्या आयची आय ब्यांक "

संता मित्राच्या पार्टी मध्ये ड्रिंक घेत उभा होता, एवढ्यात त्याच लक्ष एका सुंदर मुलीकडे गेल,
संता : तू माझ्या बरोबर डान्स करशील का?
मुलगी (तुच्छतेने) : मै बच्चे के साथ डान्स नही करती....
संता : ओह्ह... माफ कर हा, मला माहित नव्हतं तू प्रेग्नन्ट आहेस.


…..........................................................पक्या : डार्लिंग, तुझ्या आयुष्यात मी पहिलाच आहे ना, ज्याने तुझं चुंबन घेतलं?
चिंगी : अर्थातच सोन्या, पण मला हे कळत नाही कि सगळे जण हाच प्रश्न का विचारतात.मराठी भाषा...!!

मराठी भाषा फारच अजब आहे ना...??
.
...गाडी 'बिघडली' असेल तर म्हणतात 'बंद' आहे.
.
आणि पोरगी बिघडली असेल तर म्हणतात 'चालू' आहे.......एकदा एका कावळ्याने संताच्या डोक्यावर शी केली.

संता (चिडून ओरडतो) : तू चड्डी नाही घालत का रे ?

कावळा : तू चड्डीतच करतो का रे ??


बायकॊला "बडबड बंद कर" असं कधीच न सांगता
"ऒठ मिटल्यावर तू फार सुंदर दिसतेस" म्हणा.

Thursday, March 17, 2011

marathikavita

Wednesday, March 16, 2011

असाव कुणीतरी..

असाव कुणीतरी…..तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी…..
असाव कुणीतरी…..तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी…..असाव कुणीतरी…..
सकाळी साखरझोपेतुन उठवणारी,
आणी तो चेहरा बघुन माजी क्षणात झोप उडावी….असाव कुणीतरी…..
प्रेमाने सकाळी चहा करून देणारी ,
आणी केविल्वान्य डोळ्यानी माज़कडे पाहत राहणारी…..असाव कुणीतरी…..
मी जवळ नसताना माज्या सोबत घालवलेल्या,
प्रतेक क्षणाची आठवण काढत राहणारी…..असाव कुणीतरी…..
माजा वेडेपना पाहून गालातल्या गालात हसणारं,
आणी शब्दांना कानात साठवुन गोड प्रतिसाद देणारी…..असाव कुणीतरी…..
भरलेच जर डोळे कधी माजे,
तर ओल्या असवांना पुसनारी…..असाव कुणीतरी…..
माज्या मनात रमनारी,
अंधारलेल्या वाटेत माज्याबरोबर येणारी…..असाव कुणीतरी…..
पलिकडील किना-यावरून माजी वाट पाहणारी,
उशीर जाला म्हणुन उदास आणी बेचैन होणारी ……असाव कुणीतरी…..
असाव कुणीतरी…..तुज़्यामधे मी हरवले म्हननारी…

सारखी विचारत असते.............

सारखी विचारत असते ,GIRLFRIEND आहे का तुला ?
सारखी विचारत असते ,GIRLFRIEND आहे का तुला ?आहे ती सुंदर, दिसते ती मस्त,
माहित नाही ''फक्त मित्र '' समजते मला,की त्यापेक्षा जास्त?तिला सांगण्याचा करतो मी नेहमी विचार,
पण जमत नाही आपल्याला मात्र,''तसले'' व्यवहार!माहित आहे तिला, आहे मी खुप shy,
एवढे समजून ही ती स्वतच का नाही करत TRY?''नाही'' म्हणाली तरी चालेल,समजू शकतो मी तेवढ,
आयुष्भर ''फक्त मैत्रिण'' रहा सांगायचा आहे तुला एवढ

Monday, March 14, 2011

कॉलेज मध्ये आपल्या खूप मैत्रिणी असता

कॉलेज मध्ये आपल्या खूप मैत्रिणी असता

कॉलेज मध्ये आपल्या खूप मैत्रिणी असतात,
पण जी आपल्याला पाहुन सुंदर smile देते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.जी आपल्याला रोज SMS करते,
आणि जिच्या SMS la आपल्याला पण छान Reply द्यावसा वाटतो ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.जिच्याशी बोलताना आपल्याला खूप मजा येते,
पण तिच्या नजरेला नजर देऊन आपण कधी बोलू शकत नाही,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.तिची पण अवस्था काही निराळी नसते,
कारण, ती पण आपल्याशी बोलणे टाळत असते ना,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.ती कधी कॉलेजला नाही आली तर,
जीची आपल्याला विचारपूस करावीशी वाटते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.कधी मित्रमैत्रिणींशी बोलताना जी आपली
बाजू घेऊन बोलते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते,जिच्या प्रेरणेमुळेच आपल्याला अशी कविता करावीशी वाटते,
आणि जी आपल्या अशा कवितांना नाही आवडल्या तरी,
छान होती... अशी एक दाद देते ना,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.

कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे

कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे,
पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
ओठांवर आलेले शब्द अचानक मागे खेचले जातात,
तू समोर असताना मात्र ते आवर्जून ओठांवर येतात,
तू रागवलास की मन माझच मला खात असत,
मग नंतर माझच मन मला फसवत,
तसेदोघांचे मैत्रीचे नाते अटूट आहे,
कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे,
पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
तुझे प्रत्येक शब्द माझ्या हृदयाला चिंब भिजवून टाकतात
जणू एका जोडप्याला बघताच पावसाची सरी मुद्दामून जोरने वाहू लागतात
शब्द माझे बोलताना जरी चुकले तरी, भावना मात्रा बरोबर आहे
कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे,
पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
चालताना तुझ्या हाताचा स्पर्श होताच, हृदयाची अवस्था सुद्धा मनासारखी होते,
मग ते सुधा निडर होऊन मनाला सांगत की माझ्या हृदयात सुद्धा तूच आहे
आपल्या भेटीचे प्रत्येक क्षण मी जपून ठेवले आहे
कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे,
पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
क्षणात वाटत तुला सर्व सांगाव,
क्षणात वाटत नको आधी तुझ मन
जाणाव
आता तर विषय टाळण्याचे बहाने सुद्धा संपलेले आहे
खर सांग ना का मी ही तुझ्या मनात आहे

Friday, March 11, 2011

असंच राहू दे ना आपलं नातं

असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया;

आहोत ना एकमेकांसाठी खास
मग एकमेकांना घाव नको देऊया!

द्यायचंच असेल तर देऊ ओठांवर हसू,
कधी उदास असू, तर खुदकन हसता येईल

हृदयामध्ये थोडी अशी जागा -
जीवनाच्या वाटेवर दमलो कधी, तुझ्या सोबतीने बसता येईल

पण ज्या छळतील आपल्याला
अशा आठवणींचा गाव नको देऊया,

असंच राहू दे ना आपलं नातं ,
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!!

प्रेमात नेहमी दुःखच असते .
मग कश्याला त्या दुखाच्या वाट्याला जाउया

प्रेम आहे न दोघात हे
आपल्या नजरेला कळू दे ना

असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!

Wednesday, March 9, 2011

पुणेरी विनोद

पुणेरी : ओ दुकानदार, केळी कशी दिली राव?
दुकानदार : एक रुपयाला एक
पुणेरी : काय तरी काय. साठ पैशाला देता का बोला....
दुकानदार : अहो साठ पैशात तर त्याचं साल फक्त येईल.
पुणेरी : ठीक आहे. मग हे चाळीस पैसे घ्या आणि मला सालीशिवायचं केळं द्या पाहू.-----------------------------------------------------------------------------------

एक बाळ जन्माला आल्या-आल्या बोलायला लागतो,
तो nurse ला विचारतो, खायला काय आहे?
nurse : पोहे आणि उपीट तयार आहे...
मुलगा: चायला! परत पुण्यात जन्माला आलो....!!


-----------------------------------------------------------------------------------

पुणेरी boyfriend -
मुलगा: I'll climb the tallest mountain, swim the deepest sea, walk
on fire just for you.
मुलगी: wow किती romantic...! तू मला आत्ता भेटायला येशील का?
मुलगा: आत्ता लगेच नको, पाऊस पडतोय, आई ओरडेल...!-----------------------------------------------------------------------------------
एक पुणेरी मुलगा आपल्या मित्रांना घरी घेऊन आला आणि म्हणाला, " थांबा मी चहा घेऊन आलो..."
.
१० मिनीटांनी, " चला माझा चहा घेऊन झाला आपण आता जाऊया...!"-----------------------------------------------------------------------------------

स्थळ : सदाशिव पेठ, पुणे.
.......
जोशीकाका : काय तात्या, आज अगदी आनंदात दिसता आहात ! काय झालं ?
तात्या : अहो, आमच्या शेजारच्या कुलकर्ण्यांना १ लाख रुपयाची लॉटरी लागलीये!
जोशीकाका : मग तुम्हाला का इतका आनंद झालाये ?
...तात्या : त्याला आता तिकिट सापडत नाहीये !

-----------------------------------------------------------------------------------

स्थळ: (पुण्याशिवाय दुसरे असू शकत नाही.)

पेशंट:- डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी करायची आहे, साधारण किती खर्च येईल?
डॉक्टर:- ३ लाख रुपये.
.
....
.
पेशंट:- (थोडा विचार करून) आणि प्लास्टिक आम्ही आणून दिले तर..??

बोल त्याला नको लपवु.. मनातले बोल नको चुकवू..

बोल त्याला नको लपवु..
मनातले बोल नको चुकवू..

माझे चित्र रेखाटनारा
कवितेत मला सांगणारा..

भिजवून डोळे आपले..
माझे डोळे पुसनारा..

इतका तो प्रेम करणारा..
माझ्या साठी वेदना सहन करणारा..

त्याला कस नाही बोलणार..
त्याला कस मी दुखावणार?

म्हणून म्हणते..
बोल त्याला नको लपवु..
मनातले बोल नको चुकवू..

Nice Analysis

* १०% आय.टी. कामगार हृदयविकार,मणक्याचे आजार,सांधेदुखी इ. ने त्रस्त असतात.
* २०% आय.टी. कामगार त्यांच्या सहकार्यान्शीच लग्न करतात.(च्या मायला)

* ३०% आय.टी. कामगार हे 'लिव इन रिलेशन' मध्ये राहण्यात उत्सुक असतात .कारण त्यांना ऑफिस आणि घर दोन्ही ठिकाणी जबाबदारी घ्यायला आवडत नाही.

* ४०% आय.टी. कामगार हे गोंधळलेले असतात कि सेटल कुठे व्हावं.(भारतात कि भारताबाहेर ???)

* ५०% आय.टी. कामगारांची बँकेत काहीच बचत नसते.

* ६०% आय.टी. कामगार त्यांच्या चालू पगाराबद्दल नाखूष असतात.

* ७०% आय.टी. कामगार (जगभरातील) रोज ८ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करतात. Not in Bloomington..:-))

* ८०% आय.टी. कामगार आपल्या पालकांजवळ राहत नाहीत.(खरं आहे)

* ९०% आय.टी. कामगार हे स्वत:चे जीवन,बायको,प्रोजेक्ट डेडलाईन,पगारवाढ,भत्ते,ऑनसाईट भेटी,कंपनी च्या ग्राहकांची खुशमस्करी, बढती,विसा स्टेटस,कमीटमेंट याबद्दल कधीच समाधानी नसतात.

* १००% आय.टी. कामगारांना आयुष्यात एकदा तरी असतं वाटतं कि आय.टी.सोडून इतर क्षेत्रात काम केलं असतं तर बरं झालं असतं.

भेटीचे प्रेमांतर .......

छान एका बागेत भेटण्याचे ठरले.

मी उशीरा आल्याने तिने दुरूनच पाहता

नाक मुरडले.

जीन्स,टी-शर्ट नेहमी घालणारी ती

आज चक्क सलवार घालून आली होती

बघून तिला मनात माझ्या प्रेमाची बासरी वाजत होती

अरे वा! तुमचे वाहन आज वेळेवर आले

तू कुठे गेला होतास?रागातच तिचे विचारणे

आल्या आल्या प्रश्न काय विचारते तूर्तास

कुठे काय? तुलाच आलो भेटण्यास

चल बसुया आत

भलताच दिसतोय वेगाततिने मुद्दाम तिची ओढणी माझ्या

डोळ्यावर भिरकावत विचारले......

तुला दिसत नाही आज काही वेगळेपण?

हो जरा जास्तच रमणीय आहे वातावरण

असा कसा रे तू अनरोमांटिक

अगं बाजूच्या बाकावर बसलेली मुलगी आहे फंटास्टिक

रागाने उठून गेली ती तरातरा

मीही तिच्या मागे गेलो भराभरा

हातात घेउनी तिचा हात

म्हणालो खूप सुंदर दिसतेय तू आज

कसला चढलाय तुझ्या रुपाला साज

बदललेला दिसतोय तुझा मिजाझ......आवडते मला तुझे रागावणे

काहीतरी नवीन सांग हे तर रोजचेच रडगाणे

नवं काही करायला गेलं तर तुझे नेहमीचेच बहाणे

देशील का मला माझे हवे ते मागणे


काय हवं आहे तुम्हाला मि.शहाणे

गायचेय आज तुझ्या हृदयातील गाणे

हवा आहे तुझा मखमली स्पर्श

वातावरणात बहरू दे अपुल्या भेटीचा हर्ष

लाजलाजूनी चूर होऊन ती दूर पळाली

तिच्या लाजण्याने मला नवी चाहूल मिळाली

चटकन तिच्या गालावर लाजेची खळी खुलली

रुसलेली माझी सखी प्रीतीच्या गुलाबाने पुन्हा फुलली....

Monday, March 7, 2011

जी माणसे हवी हवीशी वाटतात

जी माणसे हवी हवीशी वाटतात
ती माणसे भेटत नाहीत,

जी माणसे नकोशी वाटतात
त्यांचा सहवास संपत नाही,

ज्यांच्याकडे जावेसे वाटते
त्यांच्याकडे जायला जमत नाही,

ज्यांच्याकडे जाऊ नये असे वाटते
त्यांच्याकडे जावेच लागते,

जेव्हा जीवन नकोसे वाटते
तेव्हा काळ संपत नाही,

जेव्हा जीवनाचा खरा अर्थ कळतो
तेव्हा काळ संपलेला असतो,

नशिब हे असेच असत
त्याच्याशी ज़पून वागाव लागत,

तिथे कोणाचेच चालत नाही
जिकडे नेईल तिकडे जावेच लागते

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं .............

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं .............
पण जीवनभर विश्वासने साथ देणारा हात आपणच आपलं शोधायचा असतो......

सावलीसाठी कोणी स्वताहून आसरा देत नसतं …….
रणरणत्या उन्हात सावलीसाठी एक झाड आपणच आपलं शोधायचं असतं …..

नावेला किनाऱ्यावर आणण्यासाठी कोणी पुढे येत नसतं ..........
वादळात नावेला वाचवण्यासाठी आपणच आपलं नावाडी व्हायचं असतं ...............

पाण्याच्या थेंबाना मोल सहज येत नसतं.........
निसटत्या पानावर थांबून दवबिंदूनी आपणच आपला अनमोल ठरायचं असतं.......

पांढऱ्या रंगाला सौंदर्य असंच प्राप्त होत नसतं ...........
त्यासाठी त्याने पाण्याआड जाऊन इंद्रधनू म्हणून उमटायचाअसतं.......

आयुष्य दिलं आहे म्हणून जगायचं नसतं........
आपल्यातलाच आपलं शोधून आयुष्याला घडवायचा असतं...........

एकही कविता तिला कळत नाही

एकही कविता तिला कळत नाही
ति माझ्याशी बोलायची
रोज गोड़ हसायची
मी रागात असतांना
स्वतःशीच मात्र रुसायाची

तिच्या रोजच्या गमती
मला रोज संगायची
मी त्यावर हसलो नाही तर
लटकेच फुगुन बसायची

मी लिहलेली नवी कविता
रोज भांडून मागायची
वाचल्यावर मात्र शांतपणे
माझ्या कड़े पहायची

एकदा म्हणाली ति ......
तू माझ्यावर का कविता करत नाही ???
तेव्हा कळल मला
एकही कविता तिला कळत नाही !!!

कुणीतरी असलं पाहिजे…

कुणीतरी असलं पाहिजे…
संध्याकाळी घरी गेल्यावर
आपल्यासाठी दार उघडायला..
सकाळी घरातून बाहेर पडताना
“लवकर ये” असं सांगायला…

मीटिंग मधून बाहेर आल्यावर
“back” असा मेसेज टाकायला…
“कंटाळा आलाय” हे कंटाळवाणं वाक्य
कंटाळा येईपर्यंत सांगायला…

इच्छित स्थळी पोचल्यावर
“सुखरूप पोचले” चा फोन करायला….
ट्रेक साठी जाताना “फार भिजू
नकोस”
असं बजावायला…

उशीर होत असेल, तर
“जेवून घ्या” असं सांगायला…
कितीही वेळा सांगितलं तरीही
आपल्यासाठी जेवायचं
थांबायला…

घरी आल्यावर आज काल झालं
ते सगळं सगळं सांगायला…
कटकटींचं मळभ हटवून
मन स्वच्छ करायला…

Sunday, March 6, 2011

स्वप्नातल्या रंगमहाली एक परी मी पहिली

स्वप्नातल्या रंगमहाली एक परी मी पहिली
अश्रु नयनी ल्यालेली ती नाजूक पण हिरमुसली

स्वप्नांच्या या मोहक देशी दु:ख कसे दाटले
वाटले मज हर्ष सारा सुख येथेच नांदले

जवळी कसे जावे मी अन काय कसे हे पुसावे
रडावे मी तीच्या सम कि, हसण्याला सांगावे

जणू वीणेची तंग तार अवखळपणे छेडली
त्याच स्वरात रंगुनी ती पुढे बोलली

स्वप्नांची हि दुनिया सुखी कशी रे वाटली
वास्तवाच्या सुख थेंबाला स्वप्न कुंभे आटली .

घेउनी आस वास्तवाची सुख स्वप्ने तू पहिली
वास्तवाची वाट सोडूनी स्वप्नेच तू निरखली

रडणे हे आज माझे नसे रे मजसाठी .
एक इशारा दिला मी हा समज रे तुजसाठी .

अशीच पहिली स्वप्ने जर तू मला रड्लेलीच पाहशील .
वास्तवात भान सोडूनी स्वप्नात रमत जर राहशील

नको घाबरू कशी होतील स्वप्ने सारी आठवून
हो तयार वास्तवात धैर्य मनात साठवून

कोण होती हि परी मला काही सुचेना
उपदेश तिचा कानातुनी कधीच जाइना

पूर्तता मी म्हणुनी ती गुप्त क्षणात जाहली .
परत तिला मी हसताना वास्तवातच पहिली .

Friday, March 4, 2011

आयुष्य हे असे असावे... स्वच्छ निर्मळ पाण्यासारखं

आयुष्य हे असे असावे...
स्वच्छ निर्मळ पाण्यासारखं
सह्याद्रीच्या लेण्यासारखं,

आयुष्य म्हणजे खेल नव्हे,
फुकट मिळालेला वेळ नव्हे...

आयुष्य एक कोडं आहे,
सोडवाल तितके थोडं आहे...

म्हणून म्हणतो आयुष्यात येऊन माणसं मिळवावी...
एकमेकांची स्वप्ने एकमेकांना कळवावी....

चांदणे पांघरलेले आकाश माझे असले तरी, आकाशात...

चांदणे पांघरलेले आकाश माझे असले तरी,
आकाशात चमकणारा चंद्र तुझाच आहे....
बेभान कोसळणारा पाऊस माझा असला तरी,
पहिल्या पावसाच्या स्मृतिचा गंध तुझाच आहे....
बेधुंद करणारी रात्र माझी असली तरी,
पहाटेचे स्वप्न तुझेच आहे....
आणि
मुठीएवढे ह्रदय माझे असले तरी,
तय हृदयाचा एक कोपरा तुझाच आहे........

फक्त एकदाच तिला मनसोक्त हसताना पहायचे आहे

फक्त एकदाच तिला मनसोक्त हसताना पहायचे आहे,
निदान त्यासाठी तरी मला विदुषक बनुण तिच्यासमोर जायचे आहे.
फक्त एकदाच तिच्या मनातल सारं काही जानुण घ्यायचय,
निदान त्यासाठी तरी नजरेला नजर भिडवुन तासनं तास बसायचं आहे.
फक्त एकदाच तिला रागावलेलं पहायच आहे,
...निदाण तेव्हातरी ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशिरा यायचं आहे.
फक्त एकदा माझ्यासाठी बेभान होऊन रडताना पहायच आहे,
निदान तेव्हातरी खोटे खोटे मरायचे आहे.

Ti Mulgi Marathi aste

Ti Mulgi Marathi aste

College madhe anek sundar muli astat,
Pan ji god lajte,
Ti Mulgi Marathi aste

Anek muli jeans ghaltat,
Pan ji jeans sobat painjan ghalte,
Ti mulgi Marathi aste

Vatrat pana kelyavar kanakhali vajvate,
Ti mulgi Marathi aste

Svatachya notes sahaj dusryala dete,
Ti mulgi Marathi aste

Shoppingla muli jatat,
Kharchacha vichar karun fakt kanatle ghevun yete,
Ti mulgi Marathi aste

Prem sarv kartat, pan aayushyabhar premane sath dete
Ti mulgi Marathi aste

एक विनंती आहे .....

एक विनंती आहे .....
अर्ध्यावर सोडून जायचाच असेल तर
आधी डाव मांडूच नका,
रागावून निघून जायचच असेल तर
आधी माझ्याशी भांडूच नका .....

एक विनंती आहे .....
सवयीच होइल म्हणुन तोडायच असेल तर
कृपया नात जोडूच नका ,
फाडून फेकून द्यायच असेल तर
माझ्या मनाच पान उलगडूच नका .....

मनाला एकदा आसेच विचारले का इतका तिच्यात गुंततो ?...

मनाला एकदा आसेच विचारले
का इतका तिच्यात गुंततो ?
नाही ना ती आपल्यासाठी
मग का तिच्यासाठी झुरतो ?

कळत नाही तुला
त्रास मला भोगावा लागतो
आश्रूं मधे भिजून भिजून
रात्र मी जागतो.

मी म्हटले मनाला
का स्वप्नात रमतो ?
तिच्या सुखा साठी तू
का असा दुखात राहतो ?

मन म्हणाले
प्रेम तेव्हा सुरू होते जेव्हा
आपण स्वता ला विसरतो
सार काही तिच्यासाठी
ईतकेच मनाला समजावतो.

क्षितीजा पलीकडील प्रेम

हृदयस्पर्शी पण छोटी कथा - "क्षितीजा पलीकडील प्रेम" (Love beyond horizon)"


अंजली:- "हो विशाल, तू चांगला मुलगा आहेस, ........... पण मी राहुल ला
सोडू नाही शकत....... कारण राहुलच्या हृदयाला होल आहे आणि आता त्याच्याकडे कमी दिवस राहीले आहेत, त्याचे राहिलेले आयुष्य मी त्याच्या बरोबर राहावे अशी आमची दोघांची इच्छा आहे...........

कारण आमचे प्रेम खरे आहे "

विशाल:- "माझे पण तुझ्यावर खरे प्रेम आहे त्यामुळे तुला आमच्या दोघांपैकी एकाची निवड करावि लागेल"
अंजली :- "राहुल कडे कमी आयुष्य आहे म्हणून मी त्याला सोडून तुझ्याबरोबर येऊन खर्या प्रेमाचे नाव बदनाम नाही करू शकत" So I am sorry Vishal........!!


(10 दिवसांनतर)


राहुल :- "अंजली एक आनंदाची बातमी,....... मी heart transplant करून घेतले,......... दोघेही खूप खुश झाले.......

तितक्यात डॉक्टरांनी त्यांना एक पत्र दिले,

त्या पत्रात लिहिले होते की,
"अंजली मी तुमच्या प्रेमामधे येऊ शकत

नाही...... पण तुझ्यावर प्रेम करणेही थांबवु शकत नाही आणि तुझ्या शिवाय

जगू सुधा शकत नाही, म्हणून मी माझे हृदय राहुलला दिले आहे फक्त एका

छोट्या अपेक्षेने की मलाही तुझे प्रेम मिळत राहील"

I love you and now have a long love life ahead. फक्त तुझाच, स्वर्गवासी

(हृदयवासी) विशाल