Sunday, December 7, 2014

आज मला तिने पुन्हा कवी बनवलं

आज मला तिने पुन्हा कवी बनवलं
मनातल सार पुन्हा कागदावर गिरवल

तीचासाठी मनात बरच काही ठरवलं
पण तिने अजून काहीच नाही कळवलं

मनाला दुसरीकडे बरंच रूळवल
पण ते कोनाच्याने अडवलंय

पुन्हा तिच्या आठवणीत ते डुबल
 जणु मासं पाण्यावाचून तरफडल