Friday, November 19, 2010

कॉलेज ला कधी जायचं नसतं

कॉलेज ला कधी जायचं नसतं


गेल्यावर मुलींशी कधी बोलायचं नसतं


बोललच तर प्रेमात पाडायच नसतं
...
पडलच तर घाबरून पलायच नसतंआणि पलायच असेलच तर ...

तिलाही सोबत न्यायच असतं !!! :)

No comments:

Post a Comment