Monday, March 7, 2011

एकही कविता तिला कळत नाही

एकही कविता तिला कळत नाही
ति माझ्याशी बोलायची
रोज गोड़ हसायची
मी रागात असतांना
स्वतःशीच मात्र रुसायाची

तिच्या रोजच्या गमती
मला रोज संगायची
मी त्यावर हसलो नाही तर
लटकेच फुगुन बसायची

मी लिहलेली नवी कविता
रोज भांडून मागायची
वाचल्यावर मात्र शांतपणे
माझ्या कड़े पहायची

एकदा म्हणाली ति ......
तू माझ्यावर का कविता करत नाही ???
तेव्हा कळल मला
एकही कविता तिला कळत नाही !!!

No comments:

Post a Comment