Monday, April 4, 2011

सांगांयच होत बरच काहि

सांगांयच होत बरच काहि,
धाडस मात्र झाल नाहि.
मनात लपलेल प्रेम माझ
ओठांवरति आलच नाहि

तुझ्या कडे पहाताना
दिवस संपला कळलाच नाहि
तु दुर जातना,थांबवयच
धाडस झालच नाहि.

दुस~याचि तु होतना,
शब्दच मला सुचले नाहि
अव्यक्त माझे प्रेमं मला
व्यक्तच करता आले नाहि...

No comments:

Post a Comment