Friday, November 18, 2011

manatala shivaji ajahi jivant ahe

... मनातला शिवाजी आजही जिवंत आहे...
आम्ही तलवारी सोडल्यापण हात तलवारी चालवायला विसरलो नाहीत ....,
आम्ही नांगर सोडलेपण जमीन फाडायला विसरलो नाहीत...,
तोच रक्तातला लाव्हा आजही उफाळत आहे...!
डोळ्यातला निखारा लालबुंद आहे....!
पोलादी मुठीत हत्तीचे बळ आहे...!
...
मनातला शिवाजी आजही जिवंत आहे...

chatrapati shivaji maharaj

No comments:

Post a Comment