Monday, November 14, 2011

wine marathi joke

wine marathi joke 


Sham : दारू पिऊन घरी येतो. कोणाला कळू नये म्हणून लॅपटॉप उघडून बसतो. 

थोड्या वेळाने- 

Sham Father : काय रे गंपू, दारू पिऊन आला आहेस का? 


Sham : नाही हो! 

Sham Father : अरे, मग माझी सूटकेस उघडून काय टाइप करतोयस? 

No comments:

Post a Comment