Thursday, November 2, 2017

सुंदर विचार

*🔆🌸🔅     सुंदर विचार        🔅🌸🔆*

        *माणसाच्या परिचयाची सुरुवात*
        *जरी चेहर्‍याने होत असली तरी,*
               *त्याची संपूर्ण ओळख*
       *वाणी,विचार आणि कर्मांनीच होते.*

       *कोणी आपल्याला वाईट म्हंटलं तर*
          *फारसं मनावर घेवु नये कारण,*
          *या जगात असा कोणीच नाही*
         *ज्याला सगळे चांगलं म्हणतील.*
    💐🌹शुभ  सकाळ🌹  💐
-----------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment