Wednesday, November 22, 2017

मराठी उखाणे भाग ७

मंगळसूत्राच्या दोन वाट्या सासर माहेरची खूण,
…. रावांचे नाव घेत …. ची सून

 फुल आहे गंध भाव आहे अंतरी,
…. रावांसह चालले सात पावलांवरी

लग्नासारख्या गोड दिनी आज्ञा कशी मोडू
XXXX रावांना घास देताना मला येई गोड हसू

 फुलासंगे मातीस सुवास लागे,
…. राव आणि माझे जन्मो जन्माचे धागे

 तु्ळजा भवानीची कृपा आणि खंडोबाचा आशिर्वाद
माहेरचे निरांजन आणि सासरची फूलवात
…. रावांचे नाव घेउन करते संसाराला सूरवात

No comments:

Post a Comment