Sunday, May 1, 2011

जीवन म्हणजे

जीवन म्हणजे जगत राहणे जगत राहणे
   गेलो तरी सत्कार्याने मागे उरणे
                                            जीवन म्हणजे समुद्र अशा आहे कष्टी
                                            नसेल आत्मविश्वास तर पडेल वाईट दृष्टी
                   
                                       -- सत्यजित प.

No comments:

Post a Comment