Sunday, May 1, 2011

जगणे हि कला आहे

   जगणे हि कला आहे आत्मसात करण्याची   
   बालपणी भातुकलीच्या खेळात रमण्याची   
   तारुण्यात मौज करण्याची   
   वृधत्वात यातना सोसण्याची   
   परिस्थितीशी झुंजण्याची   
   जगात आपला ठसा उमटवण्याची   
   निर्जन ओसाड बेटावरती स्वप्न नगरी उभारण्याची   
   रेताड कोरड्या वाळवंटात जलराशी शोधण्याची
                                            -- सत्यजित प.
  

No comments:

Post a Comment