Sunday, May 1, 2011

उपमा

उपमा

प्रेमाला उपमा द्याव्या तेवढ्या कमीच
उपमाच रुसून बसतील म्हणत मला द्या संधी एकच
                             -- सत्यजित प. 

No comments:

Post a Comment