Sunday, May 1, 2011

नैराश आले तर

नैराश आले तर वाटते,
आहे हि महायुद्धाची सुरुवात

                       पडतात तेव्हा संकटे,
                       पराजय  असे दारूगोळ्याचे घात

काही मने होतात उध्वस्त ,
जातात आत्म्ह्तेच्या ओघात

                      काही येतात फुलून बहरून ,
                      करून नैराश्यावर मात

ज्याच्या जवळ असतो ,
आत्मविश्वासाचा कोठा अमाप

                             -- सत्यजित प.
 

No comments:

Post a Comment