Sunday, May 1, 2011

जीवन हे स्वर्ग आहे

जीवन हे स्वर्ग आहे सौंदर्याने भारलेल
सृष्टी वरती कोरून सुधा मनुष्याजवळ उरलेलं

सृष्टी म्हणजे हरीण आहे दाट वनात रुळलेल
झाडे वेळी प्राणी पक्षी आहेत कस्तुरी जणू नाभी मध्ये भरलेल
                              
                       -- सत्यजित प.

No comments:

Post a Comment