Sunday, May 1, 2011

निराशेचे कटूपण

जीवनात आहे निराशेचे कटूपण
येई त्यामुळे निर्धार अपन्गापेक्षाही स्थिती हीन
होतो आत्मविश्वास त्याने डगमगाया मनाचा
तरीही देतो माणूस आत्मविश्वासाला आपुलेपण
शेवटी येतो असा सुसाट पावसाची चाहूल देणारा वर
आणि उखडून पडतो सारा आत्मविश्वासाचा डोलारा
तेव्हा वाटे किती वाईट आहे हा संसार सारा
होते मरणाला जवळ करावया
वाटे पृथ्वीला द्यावे लाथाडून सूर्याला द्यावे फेकून
अन चंद्र हि चुर्डावा मुठीन
                         -- सत्यजित प.

No comments:

Post a Comment