Friday, September 9, 2011

mala girlfriend ka nahi

मला गर्लफ्रेंड का नाही...? मला गर्लफ्रेंड का नाही...? मला गर्लफ्रेंड का नाही...? आहो ऐकलत का...? मला म्हणे गर्लफ्रेंडच नाही ... का म्हणुन काय विचारता...??? आजकाल मुलींना आवडतातSmoke, Drink करणारापण मी आहे निर्व्यसनी फक्त चहा घेणारा...!!! आजकाल मुलींना आवडतात चार चौघात Issue अन भांडण करणारा पण मी आहे तिची तमा बाळगणारा, तिची लाज राखणारा आजकालच्या मुलींना आवडतातस्वार्थी, Possessive, Aggressive आणिEmotionally Blackmail करणारापण मी सर्वांची मदत करणारा, तिची काळजी घेणारा आजकालच्या मुलींना आवडतात खोटं बोलणारा आणि फसवणूक करणारापण मी कायम खरे बोलणारा या सर्व कारणांमुळे मला गर्लफ्रेंडच नाही...!!!

No comments:

Post a Comment