Monday, November 14, 2011

Comedy Beggar Jokes in Marathi

Comedy Beggar Jokes in Marathi 

Bhikari: tumchya shejarnine pot bharun khau ghatle, tumhi suddha kahitari khau ghala! 
Thamakaku: he ghe..Hajmola!!! 


Bhikari: Saheb ekhada rupaya tari dya. 
Saheb: Udya ye. 
Bhikari: Chyayla, udya udya mhanta yaa colonyt maze hajaaro rupaye ataklet! Ek bhikari sheth Karodimal yaas bhik magto 
Bhikari: shethji…mala ek rupaya tari dya. 
Karodimal: Changala dhaddhakad distos..kahi kam ka nahi karat. 
Bhikari: Mi tumhala paise magitale salla nahi! Bhikari: Ek rupaya dya taai. 
Kamini tyala 100 /- rupayanchi note dete. 
Kamini’s secretary: Tumhi tyala 100/- rupaye ka dilet? 
Kamini: Mala pahilyadach kuni taai mhatalay na! 

No comments:

Post a Comment