Monday, November 14, 2011

Teacher Student Funny Joke

Teacher Student Funny Joke 


Guruji Seth Karodimalchya mulachi shikavani ghet astat. Te Ganit shikavit astat. 

Guruji: Samaj tuzya Pitaajini 1000 rupaye karj ghetle ani 10% vyaajane te ek varshanantar fedtaat. Mag saang te kiti paise paratfed mhanun detil? 

Mulga: Kahich parat karnat nahit! 

Guruji: Mala watate tula Ganitachi faarshi olakh nahi. 

Mulga: Mala Ganitachi olakh aahe, pan tumhi mazya Pitaajina olkhat nahi! 

No comments:

Post a Comment