Tuesday, November 21, 2017

5 स्टार हॉटेल

5 स्टार हॉटेल मध्ये पहिल्यांदा गेलेल्या एका माणसान चहाची ऑर्डर दिली.

वेटरन गरम पाणी, टी ब्याग, साखर, दुध आणून त्याच्या समोर ठेवले ...

कसाबसा चहा पेल्यावर

वेटरन विचारल "अजुन काही घेणार का?"

माणूस म्हणाला "भज्जी खायाची व्हती , पण राहू दे. तू कढई, तेल, बेसन, कांदे आणून ठेवशील. "😳😁😂😂😂😂😂😂😂

No comments:

Post a Comment