Tuesday, November 21, 2017

लागीर झालं जी...

तिकड आज्या ची मामी आज्यान जयडी बर लगीन कराव मणुन काय काय गेमा करत्या ......
😇😇😇😇😇😇

आणि आमची मामी नुसतं घरी गेलो तरी असं तोंड ☹☹ करत्या की तिच्या पोरीला पळवून च न्याला आलोय ....

😆😆😆😆😆😆😆
😂😂😂😂😂😂😂

No comments:

Post a Comment