Tuesday, November 21, 2017

इलेक्ट्रिक वायर

गुरुजी - सांगा बरं भारतात इलेक्ट्रिक वायर एवढ्या उंचीवर का असतात ??

गण्या - कारण भारतातील बायका त्यावर पण कपडे वाळत घालायला कमी करणार नाहीत..

No comments:

Post a Comment