Wednesday, November 22, 2017

जन्म दुसऱ्याने दिला.

जन्म दुसऱ्याने दिला.
नाव दुसऱ्याने दिले.
शिक्षण दुसऱ्या कडून घेतले.
लग्न दुसऱ्याने जुळवले.
कामावर दुसऱ्याने लावले.
शेवटी स्मशनातही दुसरेच नेणार ... 
तरीही माणूस इतका घमंड का करतो?

No comments:

Post a Comment