Wednesday, June 29, 2011

अशी असावी ती

अशी असावी ती
प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी असावी मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी असावी चश्मेबद्दुर .. खुबसुरत नसली तरी, चारचौघीत उठून दिसणारी असावी ग़ालिबाची शेर -ए-गझल नसली तरी, माझी एक छानशी चारोळी असावी यश-राज पिक्चरची हिरॉईन नसली तरी, पण घराला घरपण देणारी नाईका असावी बागेतल्या फुलांसारखी सुंदर नसली तरी, पण अंगणातल्या तुळसेसारखी पवित्र असावी हाय... हेलो... नया दौर असला तरी नव्या जुन्याची सांगड घालणारी असावी ड्रीम-गर्ल नसे ना ...पण मनाने सुंदर असावी नात्यांच्या नाजुक धाग्यांना हळुवार जपणारी असावी ओळख असून सुद्धा अनोळखी वाटत राहावी तिला ओळखण्याची दिनरात माझी धडपड चालावी केव्हातरी कुठेतरी ती भरभरून व्यक्त होणारी असावी मनाचे गुपित मग डोळ्यांनीच सांगणारी असावी थोडी खट्टी...थोडी मिठी असावी तिच्या लटक्या रुसण्या फुगण्यात मज्जा असावी हसताना गोबऱ्या गालावर नाजुक खळी पडावी त्या खळीत सदा पाडण्याची मग माझी रीतच व्हावी इवल्याश्या नाकावर राग घेऊन वाट पाहणारी असावी मी उशीर केला तर मग माझ्यात मिठीत रडणारी असावी चोरून चोरून भेटायला येणारी असावी हातात हात घालून मग सगळ्यांसमोर फिरणारी असावी तिच्यासोबत आयुष्य ही एक वेगळीच बात असवी सुख आणि दुःखात सदा दोघांची साथ असावी जितकी कोमल तितकीच कठोर वागणारी असावी माझ्या नकळत माझे आयुष्य फुलवणारी असावी आयुष्याच्या अनेक वळणांवर साथीस असावी भग्न स्वप्नांच्या वाटेवर नव्या स्वप्नांची ती उमेद असावी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी असावी मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी असावी तेल आणि वात यांसारखी आमची जोडी असावी, एकरूप होऊन जळताना इतरांना प्रकाश देणारी असावी

No comments:

Post a Comment