Wednesday, November 22, 2017

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे
अधिक भयानक असतात
म्हणुन मनातल्या गोष्टी
जवळच्या व्यक्तींना नक्की सांगा
कारण त्याने मन हलके तर होईलच
आणि लढण्याची ताकद पण येईल...!

No comments:

Post a Comment