Wednesday, November 22, 2017

जपून टाक पाउल ...

जपून टाक पाउल ... 
इथे प्रत्येक वाट आपली नसते 
जपून ठेव विश्वास 
इथे प्रत्येक माणुस आपला नसतो 
जपून घे निर्णय
इथे प्रत्येक पर्याय आपला नसतो 
जे भांडल्यावर आधी क्षमा मागतात, 
त्यांची चुक असते म्हणून नव्हे,
तर त्यांना आपल्या माणसांची पर्वा असते म्हणून.. 
जे तुम्हाला मदत करायला पुढे सरसावतात 
ते तुमचे काही देणे लागतात म्हणून नव्हे, 
तर ते तुम्हाला आपलं मानतात म्हणुन......!

No comments:

Post a Comment